Församlingsråd

Kalmar pastorat har ett kyrkoråd, och i Kalmar domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd med sex ledamöter och två ersättare.

Domkyrkans församlingsråd är församlingens styrelse och består av sex ordinarie ledamöter och två ersättare, alla valda av församlingens medlemmar. Församlingsrådets uppgift är att bestämma kollektändamål, utse kyrkvärdar, besluta om upplåtelse av kyrka och disponera de medel som budgeterats till församlingsrådet.
Församlingsrådet har också som sitt uppdrag att gemensamt med kyrkorådet och kyrkoherden ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling samt ansvara för församlingens grundläggande uppgift: gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.
Församlingsrådet bör vara ett fritt forum där olika sorters frågor gällande församlingens verksamhet och utveckling kan diskuteras.

 • Sofia Rosenquist

  Sofia Rosenquist

  Kalmar domkyrkoförsamling

  Församlingsrådsordförande

  Mer om Sofia Rosenquist

  Församlingsrådsordförande