Foto: Andreas Karlsson

Dop

Om Ni vill ha dop i Domkyrkan så är det i regel på lördagar kl.12.00 och då kan det vara flera barn som döps samtidigt.
En fin liten dopgudstjänst då vi tillsammans i glädje lyfter upp dessa barn som döpts.

På söndagar finns också tillfälle till barndop och då sker det i samband med högmässan kl.11.00.
När predikan börjar går barnen till sin egen samling som kallas ”söndagsskolan” där de får lära sig på sitt sätt om söndagens ämne.

Om Ni vill låna dopklänning så tillhandahåller kyrkan det.


Om Nicodemussalen är ledig går den att bokas till dopkaffe och det är ingen kostnad.  Däremot så är det svårt att hyra den på söndagar i samband med högmässan på grund av församlingens kyrkkaffe. Nicodemussalen rymmer 60-65 personer totalt och det finns porslin till det antalet.
 

Dopsamtal
Dopsamtal har ni med den präst som skall döpa ert barn och då går ni igenom mera praktiska frågor kring dopet bl.a.

 

Dop av vuxna
Om man vill döpas som vuxen och inte tidigare är döpt så finns det inget hinder.

 

Önskar ni boka dop kontakta någon av församlingens präster:
Christer Munther och Kristina Strandklo

Kristina Strandklo

Kristina Strandklo

Kalmar domkyrkoförsamling

Kommininster