Begravning

 
Begravningsgudstjänsten skall ge de sörjande tillfälle att få ta ett värdigt och fint avsked av den avlidne, att få stanna upp, minnas och sörja.
Gudstjänsten skall ge hopp och förtröstan att döden inte är slutet för det har Jesus visat genom sin uppståndelse.
 Det är en stund då vi överlämnar våra avlidna i Guds välsignande händer.

TACKSÄGELSE OCH SJÄLARINGNING
 
Tacksägelsen sker i regel en söndag efter dödsfallet för den som varit medlem i församlingen.
I domkyrkan så sker det i vår förbön då vi läser upp den avlidnes namn och ringer samtidigt i våra kyrkklockor.

Själaringning för våra avlidna i Kalmar församling sker på onsdagar och lördagar
kl. 11.00-11.07

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNST

Begravningsgudstjänst i domkyrkan sker på fredagar kl.10.00.
 Pastorsexpeditionen och begravningsbyråerna hjälper till att boka kyrkan vid begravning.
 Prästen kommer sedan att kontakta de anhöriga och bestämmer i samråd tid för samtal.
 Även musiker kommer att ta kontakt.

BEGRAVNINGSGUDSTJÄNSTENS ORDNING

Inledningsmusik
 Psalm
 Griftetal
 Överlåtelse
 Bibelläsning
 Psalm el. musik
 Begravningsbön
 Herrens bön

När avskedet äger rum ute på kyrkogården avslutas gudstjänsten på följande sätt:
 
 Välsignelse
 Psalm
 Avslutningsmusik
 Gravsättning
 Slutbön
 (Psalm)

 

 

För att ytterligare information och bokning hänvisar vi till Jane Börjesson, Pastorsexpeditionen 0480-421 412