Foto: Anna Braw

Be för mig – förbön i Kalmar domkyrka

Har du ett förbönsämne? Här kan du skriva ner det och skicka det till Kalmar domkyrkoförsamling, så blir det en del av förbönen i söndagens högmässa.

Vill du att vi i Kalmar domkyrkoförsamling ska be för dig, för någon du tänker på, för något av allt som händer i världen?

Om du inte har möjlighet att komma till kyrkan med ditt förbönsämne kan du skriva din bön här och klicka iväg den. Du kan skriva bara ett namn, eller en mening, eller mer om det behövs.

När vi sätter samman förbönen till söndagens mässa finns det som du har skickat med. Du behöver inte fylla i den rad där det står om en speciell kyrka – vi använder ett webbformulär som är gjort i Uppsala, men din bön skickas direkt till Kalmar domkyrkoförsamling.

Om du också vill bli uppringd av en präst eller diakon skriver du ditt namn och telefonnummer i bönerutan efter din bön.

Vill du tala med en präst eller diakon idag? Ring 0480-123 00, så kan den som svarar sätta dig i kontakt med någon som är i tjänst.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.