Foto: Pixabay

Vill du sjunga i kör?

Nyhet Publicerad Ändrad

Birgittakyrkan har två körer. Vår kyrkokör för alla dem som vill eller länge har velat sjunga i kör. Vokalensembeln är kören för den avancerade körsångaren.

 

S:ta Birgitta kyrkokör

Övning torsdagar 18.45-20.30 (direkt efter kvällsmässan)
Kyrkokörens huvudsakliga uppgift är att sjunga i söndagens högmässa ungefär en gång i månaden. Vi har roligt tillsammans i övningarna inför gudstjänstsjungandet. Kören kräver ingen tidigare körvana men vi jobbar mycket med rösten och lär oss läsa noter.

Vox Birgittæ

Övning onsdagar 18.15-20.15
Vox Birgittæ är församlingens vokalensemble. Repertoaren är blandad, med utgångspunkt i det sakrala. Verksamheten följer kyrkoårets olika högtider. Kören har egna konserter någon gång per termin och då och då medverkar den i församlingens söndagsgudstjänster. Vox Birgittæ vänder sig till dig som har sångvana och kan läsa noter. 


Hör av dig till vår organist, Mika Lidén, 0480-42 14 57