Foto: Johannes Frandsen/ Ikon

Syföreningen - en kreativ gemenskap

Nyhet Publicerad Ändrad

Gemenskap, fika och andakt både med och utan handarbete varannan måndagseftermiddag.

Ingen är för gammal för att vara med i syföreningen. Ingen är heller för ung. Kan du inte sticka, virka, sy eller brodera spelar ingen roll. I gruppens finns mentorer som är redo att lära ut vad de kan. Gemenskapen runt bordet är långt viktigare än det som åstadkoms med händerna. 
Syföreningen är en öppen grupp. Du kommer så ofta du själv vill.
Gruppen träffas församlingslokalen, Ulfåsasalen, måndagar jämna veckor kl 13-15.
terminsstart 22 augusti.

Frågor: Niklas Holmsten 0480-42 14 58