Stötta S:ta Birgittas kyrkoförening

Nyhet Publicerad

Kyrkoföreningen är en möjlighet för den som vill bidra till att sätta guldkant i församlingen och kyrkan. Du är välkommen som medlem!

S:ta Birgittas kyrkoförening bildades i samband med att kyrkobygget 1973-1975.
Människor i stadsdelen runt kyrkan skänkte gåvor, ordnande loppmarknader och andra aktiviteter för att samla in pengar. Syftet med insamlingarna var och är att sätta guldkant på S:ta Birgitta kyrka och främja församlingens kyrkliga arbete.


Under de senaste åren har kyrkoföreningen bidragit till bland annat följande:
Inköp av kororgel, jubileumsfest, nya notställ, kördräkter, standar för S:ta Birgitta församling, sakramentskåp, dopträd, mässhake, paté och vinbägare i keramik, samt årligt inköp av Barnens bibel och dopbevis.


Verksamheten finansieras genom årligen inkomna gåvor, arv, medlemsavgifter och räntor. Alla som betalar årsavgift blir automatiskt medlem i Kyrkoföreningen. Avgiften är för närvarande 50 kronor om året.
Kyrkoföreningen förvaltas av en styrelse om fem ledamöter med tre suppleanter. Räkenskaperna förs per kalenderår och granskas av revisorer, som väljs på årsmötet. Ansvarsfrihet beviljas av årsmötet, som fastställer årsavgiften för kommande år.
Du behövs som medlem i S:ta Birgitta kyrkoförening.

För mer information kontakta föreningens ordförande:
Kerstin Nyrén, 070 – 590 02 53
Välkommen