Foto: Anders Nicander

Musik i högmässan

Nyhet Publicerad Ändrad

Varje högmässa erbjuder mycket sång och musik, dels församlingssång och dels körsång.

Våren 2024

4 februari, kl. 10:30, kyndelsmässodagen - S:ta Birgitta församlings barnkörer
11 februari, kl. 10:30, fastlagssöndagen - Vox Birgittae
18 februari, kl. 10:30, 1.a sön. i fastan - Capella Martae framför kantat 58 av D. Buxtehude  ”Jesu, komm mein Trost und Lachen”
3 mars, kl. 10:30, 3.e sön. i fastan - Julia Grenmyr, sång

10 mars, kl. 10:30, midfastosöndagen - Kören ”Vi tar ton”
10 mars, kl. 16, lovsångsgudstjänst. Lovsångsteam
24 mars, kl. 10:30, palmsöndagen - S:ta Birgitta församlings barnkörer
28 mars, kl. 18, skärtorsdagen - S:ta Birgitta kyrkokör
29 mars, kl. 10:30, långfredagen - Vox Birgitte
31 mars, kl. 10:30, påskdagen - S:ta Birgitta kyrkokör

7 april, kl. 10:30, 2.a söndagen i påsktiden - Karin Holmér, sång
21 april, kl. 10:30, 4.e söndagen i påsktiden - Capella Martae framför kantat 4 av D. Buxtehude ”Alles was ihr tut”
28 april, 10:30, 5.e söndagen i påsktiden - Cantores Calmarienses

5 maj, kl. 10:30, bönsöndagen - S:ta Birgitta kyrkokör 
19 maj, kl. 10:30, pingstdagen - Maximilian och Thomas Björklund
26 maj, kl. 10:30, helga trefaldighets dag - S:ta Birgitta kyrkokör

2 juni, kl. 10:30, 1.a sön. i trefaldighet - Julia Grenmyr, sång