Foto: Anders Nicander

Musiken vid våra högmässor

Nyhet Publicerad Ändrad

Nästan vare söndag har vi musikmedverkan i våra högmässor. Det kan vara solister. instrumentalister och körer.

Musik i våra högmässor och gudstjänster

27 februari, 10:30, Fastlagssöndagen
Vox Birgittae

13 mars, 10:30, Andra söndagen i fastan
Thomas Björklund Svensson och Maximilian Björklund

27 mars 10:30, Marie bebådelsedag
S:ta Birgitta kyrkokör

14 april 18:00, Skärtorsdagen 
S:ta Birgitta kyrkokör

15 april 15:00, Långfredagen 
Vox Birgittae

17 april 10.30 Påskdagen
Capella Martae - Kantat ”Held, du hast den Feind gebunden”, P.H Erlebach

8 maj 10:30, Fjärde söndagen i påsktiden
S:ta Birgitta kyrkokör

15 maj 10:30, Femte söndagen i påsktiden
Kören ”Vi tar ton”

29 maj 10:30, Söndagen före pingstdagen
Träblåstrio med Åke Elfverson, Mats Andén och Thomas Schön

5 juni 10:30, Pingstdagen
S:ta Birgitta kyrkokör