Meny

Kyrkfrukost

Frukost med inbjudna gäster som delar med sig av liv och tro. Kyrkfrukost är det andra lördagen i månaden 10.00-12.00

Vi äter en rejäl frukost tillsammans sedan lyssnar vi till en inbjuden gäst som talar om sitt liv och sin tro.

25 jan ... Om Guds planer...
Kristina Ekholm,
tidigare missionär, anställd i Sjukhus kyrkan.

29 feb  Grip mig helige Ande
Håkan Cansund, diakon i Ryssby/ Åby pastorat tidigare i S:ta Birgitta församling
28 mars
25 april

Föranmälan till frukost senast onsdag: Lena Haglund 0480-42 14 56