Kyrkfrukost

Frukost med inbjudna gäster som delar med sig av livsberättelser och tro. Frukost till självkostnadspris.

Vi äter en rejäl frukost tillsammans sedan lyssnar vi till en inbjuden gäst som talar om sitt liv och sin tro.

24 oktober 10-12
Leif Adolfsson, Växjöpräst med intressant förflutet. Han  har medverkat i ett omtyckt radioprogram.

21 november
Anders Johansson, Präst i Förlösa-Kläckeberga församling Kinamissionär med ett hjärta för Indien.

Föranmälan till frukost senast onsdag: Lena Haglund 0480-42 14 56