Kom till kyrkan och sjung!

Ett par gånger per termin bjuder vi in till allsång i kyrkan. Alla kan vara med !

Vi gör det enkelt. En pärm med psalmer, Taizé-sånger och låtar och sånger som inte finns i kyrkans psalmböcker. Sedan väljer vi och vrakar. Önskar och sjunger med. Vår Paulusgrupp och alla gruppboenden i Kalmar är särskilt inbjudna men vem som helst som vill sjunga ska komma. 

Vi träffas söndagen 24 oktober och 28 november 18.00 -19.30
Och vill du sjunga mer? Kom till Kaffe med dopp torsdagar 13.00-15.00.
Då har vi andakt följt av önskepsalmer.

Välkommen att höja din stämma!