Bibelsamtal efter kyrkkaffet

I höst kan du prata med vår präst Niklas Holmsten om söndagens bibeltexter direkt efter kyrkkaffet.

Vad handlade predikan egentligen om?
Finns det andra sätt att tolka de texter som lästes?
Ge dig själv möjligheten till ett fördjupat bibelsamtal. Vi börjar direkt efter kyrkkaffet.