Ett hörn av Berga kapellgård där det syns att färg har flagnat och att det behövs renovering.
Foto: Githa Fiorino

Berga kapellgårds tak renoveras

I höst renoveras taket på Berga kapellgård, där vi har arbetsrum och lokaler för bland annat barn- och ungdomsverksamhet.

Takpannor som behöver bytas ut.
Foto: Githa Fiorino

Vad är det som händer vid S:ta Birgitta kyrka?
Jo, Kalmar pastorat har satt igång en väl behövd renovering av taket på drygt hundraåriga Berga kapellgård!

Vecka 40 monteras ställningar runt byggnaden, och vecka 41 påbörjas arbetet med takomläggningen.
Det är Byggnadsfirma Ivar Glebe AB som arbetar åt oss, och de river befintlig takbeläggning, läkt och underlagspapp, målar plåttaken över kuporna och arbetar med plåtinklädnaderna.
Fönstren i takkuporna kompletteras med nytt överbleck för att avrinningen ska fungera.
Ny underlagspapp monteras, och ny strö- och bärläkt. Taket får nytt enkupigt Vittingetegel E13 och den taksäkerhetsutrustning som behövs.
Vattenavrinning i form av hängrännor och stuprör byts ut där det behövs, och det blir ommålning av takfot och vindskivor.

Berga kapellgård byggdes i början 1900-talet och är en träbyggnad under enkupigt tegeltak -- den har trästomme av liggtimmer med utvändig putsreveterad yta. Halva byggnadsytan är utgrävd med utrymme för värmecentral och förråd. S:ta Birgitta församling använder markplanet till bland annat barn- och ungdomsverksamhet och överplanet till arbetsrum.

Man kan komma in i kapellgården som vanligt under hela entreprenadtiden, och arbetet beräknas vara klart den 20 november.

Githa Fiorino är beställarens, alltså Kalmar pastorats, ombud.

Agneta Adeen

Agneta Adeen

S:ta Birgitta församling

Pedagog, Information & kommunikation