Foto: Kristina Wirén

Musik & Körverksamhet

Välkommen att sjunga i någon av våra körer. Vi övar med behörigt avstånd till varandra. Körövningarna börjar vecka 33.

Höstens musikprogram i S:ta Birgitta kyrka

Vox Birgittæ

Onsdagar: 18-20
Vox Birgittæ är församlingens kammarkör. Repertoaren är blandad, med utgångspunkt i det sakrala. Verksamheten följer kyrkoårets olika högtider. Kören medverkar i församlingens söndagsgudstjänster och har någon egen konsert per termin.
Vox Birgittæ vänder sig till sångvana personer. Kören söker nya korister.

S:TA Birgatta kyrkokör

Torsdagar 18.45-20.15
Kyrkokörens huvudsakliga uppgift är att sjunga i söndagens högmässa ungefär en gång i månaden. Vi jobbar mycket med att hitta våra röster och ha roligt tillsammans i övningarna inför gudstjänstsjungandet.
Kören kräver ingen tidigare körvana men vi jobbar mycket med rösten och lär oss läsa noter.

 Vill du veta mer? Kontakta Mika Liden, 0480-42 14 57