Foto: Kristina Wirén

Musik & Körverksamhet

Just nu ligger våra körer på is på grund av det rådande pandemiläget.

Är du intresserad av att börja sjunga i kör när möjligheten åter finns, kan du redan nu höra av dig till vår organist, Mika Lidén, 0480-42 14 57

Vox Birgittæ

Vox Birgittæ är församlingens kammarkör. Repertoaren är blandad, med utgångspunkt i det sakrala. Verksamheten följer kyrkoårets olika högtider. Kören medverkar i församlingens söndagsgudstjänster och har någon egen konsert per termin.
Vox Birgittæ vänder sig till sångvana personer. Kören söker nya korister.

S:TA Birgatta kyrkokör

Kyrkokörens huvudsakliga uppgift är att sjunga i söndagens högmässa ungefär en gång i månaden. Vi jobbar mycket med att hitta våra röster och ha roligt tillsammans i övningarna inför gudstjänstsjungandet.
Kören kräver ingen tidigare körvana men vi jobbar mycket med rösten och lär oss läsa noter.

 Vill du veta mer? Kontakta Mika Liden, 0480-42 14 57