Dop, vigsel, begravning

Kyrkan finns för dig i sorg och glädje vardag och fest.

Dop och Vigsel

Alla Svenska kyrkans församlingar i Kalmar erbjuder dop och vigsel men på olika dagar och tider. Du kontaktar den kyrka där ni önskar att dopet eller vigseln ska äga rum.

I Birgittakyrkan erbjuder vi dop de på söndagar, antingen i högmässan kl 10.30 eller 12.30 som separat gudstjänst.
Det är aldrig försent att döpa sig. Vi förrättar dop av både ungdomar och vuxna.

Vi erbjuder vigslar på tid som vi kommer överens om med brudparen.
För att få gifta sig i Svenska kyrkan måste åtminstone den ena vara medlem. 
Kontakta någon av prästerna för mer information. 

Begravning

Svenska Kyrkan i Kalmar erbjuder begravningsgudstjänster på måndagar och fredagar. Det finns tider att boka i alla kyrkor samt i Södra kapellet på Södra kyrkogården och i Skogssalen på Norra kyrkogården.

I Birgittakyrkan erbjuder vi begravningstider på fredagar.
För ytterligare information och bokning, kontakta Jane Börjesson
på pastorsexpeditionen, Södra Vallgatan 25, tel 0480-421412.

Mer information

Du kan läsa mer om dop, vigsel och begravning på Svenska Kyrkans nationella hemsida.