Dop, vigsel, begravning

Kyrkan finns för dig i sorg och glädje vardag och fest.

Dop 

Alla Svenska kyrkans församlingar i Kalmar erbjuder dop och vigsel men på olika dagar och tider. Du kontaktar den kyrka där ni önskar att dopet eller vigseln ska äga rum.

I Birgittakyrkan erbjuder vi dop de på söndagar, antingen i högmässan 10.30 eller 12.30, som separat gudstjänst.
Det är aldrig försent att döpa sig. Vi förrättar dop av barn, ungdomar och vuxna.
I församlingen finns dopklänningar att låna. 

För tillfället är det inte möjligt att ha dopkaffe i vår församlingssal.

Vigsel

Vi erbjuder vigslar på tid som vi kommer överens om med brudparen.
För att få gifta sig i Svenska kyrkan måste åtminstone den ena vara medlem. 
Kontakta någon av prästerna för mer information. 
Församlingssalen hyrs inte ut till bröllopsfester.

Begravning

Svenska Kyrkan i Kalmar erbjuder begravningsgudstjänster på måndagar och fredagar. Det finns tider att boka i alla kyrkor samt i Södra kapellet på Södra kyrkogården och i Skogssalen på Norra kyrkogården.

I Birgittakyrkan erbjuder vi begravningstider på fredagar.
För tillfället är det inte möjligt att ha minnesstund i vår församlingssal.

Boka dop bröllop eller begravning

För ytterligare information och bokning, kontakta Jane Börjesson
Pastorsexpeditionen,
Södra Vallgatan 25, Kalmar
tel 0480-421412.