Om församlingen

Vi vill att all vår verksamhet skall präglas av möten – gudsmöten och människomöten. Äkta möten präglas av öppenhet och utbyte av tankar och känslor liksom Martin Buber skrev: “Allt verkligt liv är möte.”

Loggan
Foto: Källstorps församling

Loggan vill föra tankarna till det som är utmärkande för vår bygd, att himmel och jord men även hav och land möts. Axen påminner om de nio gamla församlingarna som blev en 2002 och vill samtidigt anknyta till de många berättelser om säd och ax i Bibeln. Fyren visar var vi befinner oss och hjälper oss vidare på färden.

Klicka på länken för att läsa församlingsinstruktionen som PDF:

Församlingsinstruktion för Källstorps församling