Begravningsverksamheten

Källstorps församling är huvudman för begravningsverksamheten inom vår församling och ligger i Trelleborgs kommun

Har du frågor kring begravningsverksamheten, olika gravformer och liknande kontaktar du kyrkogårdsförvaltningen.
Telefontid måndagar, tisdagar, torsdagar mellan kl. 9-10 på telefon 0410-26167.
Besök behöver förbokas.
Eller via e-post till kallstorp.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Längre ner på denna sidan kan du ladda ner dokument om begravnings-verksamheten. Där finns en länkar som ger dig möjlighet att söka gravsatta på kyrkogårdarna i Källstorps församling (även i övriga Sverige), samt Kyrkans begravningsplatser förr och nu. Du finner även här kontakt-uppgifterna till Länsstyrelsens begravningsombud.

Här nedan informerar vi om de gravformer som finns hos oss.

Kistgrav - kistan eller urnan gravsätts i en grav som upplåts med enskild gravrätt på 25 år. Gravrätten och gravöppningen är kostnadsfria för församlingsbor liksom begravningsgudstjänst och gravsättning. Man kan välja att sköta graven själv eller att köpa den servicen av församlingen. Kistgravar finns på alla våra kyrkogårdar.

Urngravplats- efter kremering gravsätts askurnan i ett kvarter med enbart urngravar. Gravrätten på 25 år är enskild och man väljer skötsel på samma sätt som vid kistgrav. En askurna kan även gravsättas i en vanlig kistgrav även om det redan finns kistor gravsatta där. Urnlundar finns i Lilla Isie, Södra Åby, Östra Klagstorp, Äspö och Östra Torp.

Askgravplats - ett mellanting mellan urnlund och minneslund. Askans plats utmärks med en sten med namnet på den gravsatta. Församlingen sköter graven som upplåts med kollektiv gravrätt för en tid av 25 år till en engångskostnad. Askgravplats finns i Lilla Beddinge, Tullstorp och Östra Torp.

Minneslund - askan från kremeringen gravsätts anonymt i jordningsytan i minneslunden. Det finns ingen gravrätt, församlingen sköter minneslunden och det finns ingen sten som utmärker platsen för gravsättning. Gravsättning i minneslund är helt kostnadsfri. Minneslundar finns i Källstorp, Lilla Beddinge, Tullstorp, Hemmesdynge, Södra Åby, Östra Torp och Östra Klagstorp.

Vilken form av gravplats man väljer styrs alltså av flera hänsyn. Vill man ha en fast plats att gå till med sin sorg eller inte? Vill man vårda graven själv eller kunna välja att upplåta vården åt församlingen? Vill man ha en helt kostnadsfri gravplats eller inte?

Besöksadresser till våra kyrkor med kyrkogårdar hittar du under fliken Kontakt och kartor längst ner.

Begravningsplatser med särskilda gravplatser för muslimer m.fl hänvisar vi till Norra kyrkogården, Trelleborgs församling. Källstorps församling har ett oinvigt gravkvarter vid Lilla Beddinge kyrkogårds nyaste del.

Om man ska kremeras anlitas Norra kapellet/kyrkogården Fredsgatan 24, 23151 Trelleborg 0410-108 35 trelleborg.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se om man varit bosatt i församlingen, annars kan annat krematorium anlitas.

Begravningscermoni utan religösa symboler är möljigt att utföras i Östra Torps och Östra Klagstorps församlingshem samt bårhuset i Hemmesdynge.

Hemmesdynge bårhus är förvaring och visningslokal för stoft.
  

Klicka på länkarna för att ladda ner dokument:

Policy för Begravningsverksamheten samt Begravningspastoral för Källstorps församling.

Kyrkans begravningsplatser förr och nu

Vård och smyckning av gravplatser Prislista 2021

Om svampangrepp på buxbomhäckarna

Om begravningsverksamheten på regeringens hemsida:
http://www.regeringen.se

Klicka på länken för att söka gravsatta i Källstorps församling samt i hela Sverige. Många av våra gravstenar finner du som fotografier. Så småningom skall församlingens samtliga stenar finnas på bild här.

http://gravar.se/

Länsstyrelsens ombud för begravningsväsendet
Ben Benrabah
Gränsgatan 13
231 38 Trelleborg
070-4402245
benrabah@msn.com