Ett träkors står mellan två tända stearinljus.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gudstjänster på boenden, bönhus, sjukhus och övriga platser

Verksamheten inom detta område kommer att startas upp längre fram under våren 2022.