Foto: Magnus Aronsson /IKON

Diakoni

”Diakoni är uppdraget i kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.” (Svenska kyrkans församlingsnämnd, 1999) Att utöva diakoni, dvs. att tjäna våra medmänniskor, är det uppdrag vi alla har fått genom dopet.

Jesus visar oss att gemenskapen med Gud är oskiljaktig från gemenskapen med medmänniskan. Genom sitt eget liv visar Han oss att Gud vill att vi ska hjälpa och göra gott för varandra. Han säger att Han har kommit för att tjäna oss. Det grekiska ordet för ”tjäna” är diakoni. Genom dopet är vi alla kallade till glädjen att hjälpa och tjäna varandra.

I Svenska kyrkan synliggörs detta genom att diakon är en av kyrkans tre vigningstjänster tillsammans med präst och biskop.

I Kalix församling finns en diakon på heltid och två på deltid. Vi gör gärna hembesök eller tar emot på församlingsgården för enskilda samtal.

Vi står till tjänst när du vill ha någon att tala med, behöver någon som lyssnar, vill samtala om oro, bekymmer, glädje, livsfrågor eller ditt andliga liv eller önskar förbön.

Om du undrar när du ska ta kontakt med präst eller diakon, så ansvarar prästerna för gudstjänster och förrättningar dvs. dop, vigslar och begravningar och tar emot bikt.

Om man inte har möjliget att komma till pastoratets gudstjänster så finns möjliget att ta emot nattvarden i hemmet. Kontakta expeditionen 0923-69800

Vi har tystnadsplikt. Att samtala med oss är kostnadsfritt.

Eftersom vi inte alltid är på plats på församlingsgården, ring till oss för att boka tid och plats. Om du har frågor om verksamheten så har vi olika ansvarsområden.

Brita: Arbetar 80% och ansvarar tisdag med soppa i Församlingsgården, symöten i Bondersbyn och Siknäs, samordnar av 90-årsuppvaktningar och volontärer till sommarens våffelservering.

Kirsi: Arbetar 100% och ansvarar för symöten i Kalix, finskspråkig verksamhet i församlingen, sjukhuskyrkan och samordning av andakter på äldreboenden. Kirsi pratar även finska.

Minna: Arbetar 50% och ansvarar för volontärer och mission, bland annat genom att samordna act Svenska kyrkans kampanjer i församlingen. Minna pratar även finska.

Välkommen att höra av dig till oss!