Foto: Holger Svensson

Kyrkor och mötesplatser

I Kågedalens församling finns tre kyrkor - en i Kusmark, en i Kåge, samt en EFS samarbetskyrka i Ersmark. Dessutom finns det bönhus i Sandfors och Storkågeträsk. Sedan hösten 2012 hittar du församlingens personal (undantaget kyrkogårdspersonalen) i församlingshemmet i Kåge.