Foto: Alex&Martin/IKON

Konfirmation

Att konfirmera betyder att bekräfta, att säga ja till något. I konfirmationen får du säga ja till dopet, och församlingen får säga ja till dig. Du är viktig, du är betydelsefull som den du är.

visst vill du vara med!

Tusentals ungdomar konfirmeras runt om vårt land varje år. Frågar du någon av dem, så är chansen stor att du kommer att bli peppad att vara med, du också!

Att vara del i en konfirmandgrupp är att få lära, växa och känna sig värdefull. Du kan få nya kompisar och lära känna dina gamla ännu bättre. Under den här tiden får du höra mer om Gud och Jesus, veta mer om kristen tro och vara med i gudstjänster, andakter, leva lägerliv och mycket, mycket mer. Här finns en möjlighet att fundera och prata om tro och om livsfrågor, tillsammans med kompisar, äldre ungdomar och vuxna. En chans att pröva dina tankar och höra hur andra tänker. Vi bär på många frågor och tillsammans får vi söka svar.

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst där du bekräftar - säger ja - till ditt dop. Därför ska du vara döpt innan du konfirmeras. Om du inte redan är det, så döps du innan konfirmationsgudstjänsten, kanske på något läger eller tillsammans med din familj. Läs mer om det och få svar på andra vanliga frågor här.

Konfirmation 2020/2021

Vi träffas i mindre grupper, ca en gång varannan vecka direkt efter skoldagens slut.
Vid träffarna fikar vi, har avslappning och funderar tillsammans på något tema. Vi
avslutar med ljuständning och lugn stund. Vi kommer att åka på en dagsutflykt under hösten. Vi brukar åka på läger under vårterminen men med hänsyn till det rådande pandemiläget så får vi se hur möjligheten kring ett läger ser ut då. Vi återkommer med mer information kring läger längre fram.  

läger och konfirmation

Dagsutflykten blir den 17 oktober. Preliminära datum för lägret är 5-9 mars.

Ett preliminärt datum för konfirmationshelgen är 8 -9 maj.

Anmälan

Sista anmälningsdag för konfa 2020-2021 är 16 september

Informationsträff/föräldramöte

Välkomna på föräldramöte på länk den 23 september kvällstid. Länk kommer att skickas till vårdnadshavare via mail.

Vem kan vara med?

Det är allas rätt att konfirmeras, men det kanske inte sker på samma sätt för alla. Fungerar inte vårt upplägg för dig så finns alternativ i församlingar runt omkring oss och i Luleå stift. Behöver du något eller någon för att få veckoträffarna eller lägren att fungera, så prata med någon av oss, så hittar vi den bästa lösningen för just dig!

vad kostar det att vara med?

Ingenting under konfirmandtiden kostar pengar. Våra läger är gratis.

inte medlem?

Är du inte medlem i Svenska kyrkan? Inte döpt? Tillhör du ett annat trossamfund? Du är välkommen i alla fall! Läs mer här.

 

Det är vi som har hand om konfan: