Historik Ersmark

Här kan du läsa om vägen från bildandet av den första EFS-anslutna föreningen, till invigningen av Ersmarks kyrka.

1905 kommer från Evangeliska fosterlandsstiftelsen en pastor vid namn Efraim Rang. Han inspirerar Ersmarksborna att bilda en ungdomsförening ansluten till EFS. Bildandet sker redan nästa söndag och föreningen får direkt 49 medlemmar.

1917 bildas en Bönhusförening i Ersmark, man köper den tomt där Ersmarks kyrka nu står och börjar planera för byggande av ett bönhus.

1:a advent 1922 sker invigningen av det nya bönhuset.

1975 överlåts bönhuset till EFS missionsförening. Det mesta av verksamheten i bönhuset hade redan tidigare skett i EFS regi. Bönhuset renoveras och byggs till med hjälp av en stor insats av frivilligt arbete, ett avtal sluts mellan EFS och Kågedalens församling och

3:e advent 1978 invigs Ersmarks kyrka.