Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon Eva Axbarr /Ikon

Dop, konfirmation, vigsel

Alla våra kyrkor i Kågedalens församling står öppna för vigsel och dop. Här hittar du information om hur du kan planera vigsel och dop i vår församling.