Två personer som fattat varandras händer
Foto: Josefin Casteryd/IKON

Samtal och stöd

Diakoni är uppdraget till kyrkan, grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.

I Kågedalens församling finns en vigd diakon och en diakoniassistent/projektledare med särskilt ansvar för flykting- och asylverksamheten. Men alla i församlingen har ett gemensamt ansvar och uppdrag att utöva diakoni med Jesus Kristus som förebild.

Någon som lyssnar

Precis som prästerna har diakoner tystnadsplikt och finns för dig om du behöver någon att samtala med. Det kan gälla stödsamtal vid glädje eller sorg, anhörigstöd, krissamtal eller samtal i grupp. Ett axplock ur diakonens vardag:

  • Hembesök.
  • Förbön.
  • Stöd vid livets slut.
  • Stöd i kontakter med myndigheter och organisationer.

Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, ska ni också göra för dem.

fritt efter Matt. 7:12

I Kågedalens församling finns olika former av gruppverksamhet:

Besökstjänst

Vi har hembesökare som tillsammans med diakonerna gör
hembesök. Önskar du besök, eller känner någon som behöver få besök, tag
kontakt med diakonen.


Lokala stödgruppen

10 personer som på uppdrag av SOS finns som stöd vid svåra händelser i Kågedalen.

Sorgegrupp

Två gånger per år inbjuds de som drabbats av sorg, till samtal i grupp
där det ges utrymme att dela sin livssituation. Gruppen leds av diakon och präst.

Vi arbetar med diakoni