SÖKES: Kyrkvärdar.

Känner du att detta verkar vara något som intresserar dig?

I Kafjärdens församling finns kyrkvärdar, men det behöver bli fler. Kyrkvärden är med och tjänstgör vid gudstjänster på söndagar och helgdagar, enligt ett uppgjort schema.
Uppgifter för en kyrkvärd är bland annat att till viss del vara med och förbereda inför gudstjänst, hälsa gudstjänstdeltagare välkommen, dela ut agendor och psalmböcker, samla in och redovisa kollekt. Den som är tillhörig Svenska kyrkan, döpt och fyllt 16 år kan väljas till kyrkvärd. 
Känner du att detta verkar vara något som intresserar dig och att du vill göra en insats för din församling? 
I så fall, ta kontakt med kyrkoherde Marieanne Mossklint, tel: 016-91366, för mer information.