Skapelsevandringar 2023

Söndag 6 augusti, kl 14-17 
Tornehamns kyrka till Rallarkyrkogården med Timo Vilgats. 
Andakt & fikapaus på kyrkogården.
Kl. 18 Gudstjänst i Tornehamns kyrka; Maria Smeds, Niklas Johansson

Söndag13 augusti, kl 15-18
Lannavaara kyrka med Anne Eliasson 
Kl 12 Friluftsgudstjänst, Övre Soppero, (Kivitieva) Maria Smeds, 
Monica Nutti Blind

Vi börjar och slutar vandringarna vid kapell/kyrka och vandrar sedan med reflektionsstopp med fikapaus halvvägs (ta med det du ev. vill äta/dricka). Kläder efter väder. 
Promenaden passar alla som brukar ta promenader regelbundet. Ingen föranmälan. 
Gudstjänsterna är fristående från Skapelsevandringarna men varmt välkomna även till dem. 
Kontakt: maria.smeds@efs.nu för samåkning i mån av plats.

Vi vandrar med Tornedalspsalmen, som den ibland kallas, då original-
texten i vers 1 lyder ”..och än genom Tornedalens byar går väckelseropet de fått” 
(228 i psalmboken).

ARR: EFS i samverkan med Lannavaara minneskyrka, Vittangi & Jukkasjärvi församlingar