Foto: Magnus Aronson/IKON

Samtalsgrupp om sorg

Nu startar höstens samtalsgrupp om sorg, för dig som
mist någon som stod dig nära. Vi kommer att träffas
6 gånger, ca 1 ½ timme varje gång.
Träffarna blir på Församlingshemmet i Kiruna.
Välkommen!
Om du är intresserad av att delta eller vill veta mera,
var vänlig kontakta;
Lena Tjärnberg, präst: Tel 0980-678 02
Inger Rauhala Öhberg, diakon: Tel 0980-129 32