Foto: Olle Thoors

Nu startar vi våra arbetskretsar igen!

Missionsarbetskretsen
Måndag 4 oktober kl 10:00
Församlingshemmet i Kiruna (samlingssalen)

Samiska arbetskretsen
Tisdag 12 oktober kl 10:00
Församlingshemmet i Kiruna (samlingssalen)

Vi hälsar gamla och nya medlemmar välkomna!