Foto: Magnus Aronson/IKON

Långfredagsgudstjänst

Fredag 7 april kl 11:00 i Kiruna kyrka

Långfredag 7 april kl 11:00 i Kiruna kyrka
Anna Kuoksu, präst
Robert Pauker, musiker