Foto: Alex Giacomini-IKON

Konfirmation-veckoläsning/onlineläsning

Nyhet Publicerad

Konfirmation för dig som är född 2005-2007

Startar i januari anpassat till gällande Covid-19-restriktioner.
För information ring Anita: 0980-129 03 eller Lise: 0980-129 54 
eller maila anita.fors@svenskakyrkan.se
Välkommen!