Foto: Olle Thoors

Gudstjänst i Jukkasjärvi kyrka

Söndag 27 augusti kl 11:00

Anna Kuoksu, Magnus Lundgren                           
Enkelt kyrkfika efter gudstjänsten
Välkomna! 

Samiska bokcirkeln startar inför hösten på Jukkasjärvi församlingsgård efter gudstjänsten kl 12:00.