Foto: Olle Thoors

Församlingskväll

Vittangi församlingshem, onsdag 14 september kl 18:00-20:00

Församlingskväll i Vittangi församlingshem
Onsdag 14 september kl 18:00-20:00
Domprost Charlott Rehnman, kyrkoherde
och kontraktsprost Lena Tjärnberg
Fika serveras

Välkommen!