Foto: Magnus Aronson/IKON

Arbetskretsen i Jukkasjärvi församling

Måndag 23 januari kl 10:00 på församlingshemmet i Kiruna

Måndag 23 januari kl 10:00 på församlingshemmet i Kiruna
Nya och tidigare medlemmar hälsas välkomna! 
Vi träffas sedan varannan måndag i jämna veckor.