Foto: Magnus Aronson

Anpassning av vår verksamhet på grund av nya restriktioner och rådande läge med Covid-19

Alla våra gudstjänster sänds digitalt och vi erbjuder alla att följa med hemifrån via varje församlings Facebooksida.
Du behöver inte ha ett konto på Facebook för att se sändningen.

Under tiden för restriktioner i samband med Covid-19 genomförs begravningar i våra huvudkyrkor och i Mariakapellet i Kiruna. I samband med begravningar får det vara max 20 besökare.

Alla i våra församlingar är välkomna att boka dop och vigslar med max 8 deltagare.

Alla våra huvudgudstjänster, andakter och böner sänds via församlingarnas Facebooksidor. Se information för varje enskild församling.

OBS - Våra församlingsexpeditioner är stängda för besök på grund av Covid-19.

Här kan du läsa mer om hur Coronaviruset påverkar Svenska kyrkans verksamhet:

https://www.svenskakyrkan.se/corona