Kyrklig vävd textil i grönt och gult.
Foto: MMF AB

Jubileumsutställning om Märta Måås-Fjetterström

I oktober 2019 var det drygt 100 år sedan konstnären Märta Måås-Fjetterström startade sin textilverkstad i Båstad. Hon var en viktig föregångare och förnyare inom textilkonsten och har haft stor betydelse för utveckling av de kyrkliga textilierna. I utställningen ”Se på mattorna – det är jag” visades textilier som hon skapat för kungafamiljen, offentliga institutioner, privatpersoner och kyrkan.

Det textila kulturarvet är unikt

I de privata rummen på Ulriksdals slott och Sofiero i Skåne fanns Märta Måås-Fjetterströms mattor under Kungens uppväxt. Idag pryder de golven både på Drottningholm och Solliden. Flera av dem visades i utställningen ”Se på mattorna - det är jag”, tillsammans med ett stort antal textilier inlånade från privatpersoner och institutioner.

I utställningen fanns också flera verk med anknytning till Svenska kyrkan. De består av den liturgiska skruden, kläderna som prästen bär vid gudstjänst, men också olika former av kläden på inredning och föremål som kalk, dopfunt och altare. Allt detta har funnits så länge som gudstjänster firats, på våra breddgrader i nära tusen år.

Viktigt bidrag i förnyelse av de kyrkliga textilierna

Under 1900-talet har Svenska kyrkan sammantaget genom församlingarna varit en stor beställare av kyrkliga textilier skapade av Märta Måås-Fjetterström och hennes efterträdare genom Märta Måås-Fjetterström AB. Det handlar bland annat om antependier eller altarförhängen, ett stort antal mattor för placering i koret eller vid dopfunten, men också predikstolskläden, bårtäcken och bonader.

Tillsammans med andra textilkonstnärer kom Märta Måås-Fjetterström att få en avgörande betydelse för förnyelsen av de kyrkliga textilierna, som var en del av genomgripande förändringar i kyrkorummen mellan cirka 1920-1970.

Det handlade både om estetisk och praktisk funktion, men också om betoningen av altaret och koret som kyrkorummets liturgiska fokus. Det stora antalet kormattor som beställdes till kyrkor var del i detta. Märta Måås-Fjetterström både ingick i och skapade en textil tradition.

I utställningen visades flera verk som anknyter till kyrkan. Här nedan kan du läsa lite mer om dem.

Höga visan

Ett av Märta Måås-Fjetterströms mycket tidiga verk är Höga visan daterad 1901. Gobelängen är sannolikt vävd av henne själv i så kallad haut-lisse, vävstol med upprättstående varp. Den är vävd i två delar som skickligt sammanfogats med en skarv som tar hänsyn till mönstrets former. Träden är Akacior och på marken blommar Narcisser. Varpen är av lin med inslaget av ull och vissa detaljer är av vitt silke.

Gobeläng med en man och en kvinna som möts på en äng av narcisser.
Gobelängen Höga visan, ett tidigt verk av Märta Måås-Fjetterström. Foto: MMF AB

I bården står det:

SE VINTERN ÄR FÖRBI REGNTIDEN ÄR FÖRLIDEN OCH HAR GÅTT SIN KOS  BLOMSTREN ÄRO FRAMKOMNA PÅ MARKEN

OCH TURTURDUFVORNA LÅTER HÖRA SIN RÖST I VÅRT LAND STÅ UPP MIN ÄLSKADE OCH KOM MIN DÄJLIGE KOM HIT.

Gobelängen köptes någon gång efter 1905 av Biskop Billing och hans hustru. Deras dotter Ebba Billing arbetade under en period vid Malmö Hemslöjdsmagasin där Märta Måås-Fjetterström var anställd för att leda den nya verksamheten åren 1905-1911. Höga Visan gick i arv till Ebba Billing och vidare i flera släktled tills verkstaden i Båstad för några år sedan fick erbjudande om att förvärva den. I samband med detta bildade man Insamlingsstiftelsen för bevarandet av kunskapen i och för Märta Måås-Fjetterström Verkstaden för svenska mattor och vävnader. Höga Visan blev stiftelsen första föremål och kunde köpas in genom stöd från Svenska kyrkans nationella nivå.

Lammet

Antependiet i Båstad kyrka, Se Guds Lamm. På textilkonstverket syns ett lamm och texten: Se Guds lamm som tager bort världens synder. Jesus Kristus, världens frälsare.
Antependiet för Båstad kyrka, Se Guds Lamm. Foto: MMF AB

Ett antependium är en textil som täcker altarets framsida och ibland  även kortsidorna. Lammet eller Se Guds Lamm som antependiet för Båstad kyrka också kallas, är komponerat i oktober 1929. Det är vävt i så kallad haute-lisse, vävstol med upprättstående varp,  och anses vara ett av Märta Måås-Fjetterströms vackraste antependier. Hon ritade 11 olika antependier varav ett är broderat och 10 vävda. Båstad kyrka var Märtas församlingskyrka 1919-1941.

Vadstena kyrkas altarmatta

Altarmatta i Vadstena med orden: Herrens ord är mina fötters lykta.
Altarmattan för Vadstena kyrka. Foto: Anette Nilsson/MMF AB

Vadstena altarmatta med texten: "Herrens ord är mina fötters lykta" komponerade Märta Måås-Fjetterström 1930 och skänkte till Klosterkyrkan i Vadstena i samband med kyrkans 500-årsjubileum 1930.  Hennes far hade varit kyrkoherde och prost där.

Flossamatta för Ängelholms kyrka

Kormatta med orden: Guds ord skola icke förgås.
Kormattan för Ängelholms kyrka. Foto: Anette Nilsson/MMF AB

Kormattan för Ängelholm kyrka blev det allra sista verk Märta Måås-Fjetterström ritade. Arbetsritningen var precis färdig då hon avled påskdagen 1941. Mattan vävdes klar och därefter stängdes verkstaden.  Texten på mattan lyder: "Guds ord skall icke förgås"

Nutidsmattan

Detalj av Nutidsmattan.
Detalj av Nutidsmattan, ritad av elever på konstfack och vävd på verkstaden i Båstad. Foto: Ulrica Robsarve

Elever från Konstfack har engagerats för att fundera över hur Märta Måås-Fjetterström skulle ha gjort en matta 2019. Mattan är vävd efter deras skiss och Svenska kyrkans nationella nivå har, liksom flera andra, bidragit ekonomiskt till projektet.

Porträtt av Märta Måås-Fjetterström vid sitt arbetsbord.

Märta Måås-Fjetterström bidrog till kyrkorummets förnyelse

Märta Måås-Fjetterström hade ett genuint engagemang för kyrkorummet. Inför arbetet med textilier för Västra Ingelstads församling 1939 satt hon hela tre dagar i kyrkan för att känna in rummet. Ett uttryck för en hängivenhet som gett ett bestående avtryck på många svenska kyrkorum.