Meny

Samtala med präst eller diakon

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.

Ett själavårdssamtal kan ske öga mot öga i ett rum, via telefon, Skype, chatt eller kanske brev. Själavård är en del av kyrkans omsorgsarbete.

Hör av dig till församlingen och be om en samtal

Om du inte vet vilken församling du tillhör, klicka på knappen ”Kontakta din församling” nedan, så får du hjälp att hitta en församling i din närhet. 

Kontakta din församling

Själavård vid kris, som förebyggande eller som andlig vägledning

När man samtalar enskilt med en präst eller diakon i samma rum, via telefon, Internet eller skriver brev kallas det enskild själavård. Ibland är det själavårdande samtalet mer förebyggande. Ibland sker själavården när det är kris, och ibland innebär själavård andlig vägledning.

Du kan be om att få bikta dig

Själavård har alltid funnits i den kristna kyrkan. Förr handlade det ofta om bikt som innebär att man bekänner sin synd och skuld och får ta emot Guds förlåtelse. Bikten är än idag en möjlighet i Svenska kyrkan. Det själavårdande samtalet kan föregå en bikt eller vara helt fristående från det, beroende på vad samtalet handlar om.

Du behöver inte vara troende

För prästen och diakonen är tron på Gud en självklar grund i själavårdssamtalet. Men för den som söker en präst eller diakon för samtal behöver tron inte vara självklar eller ens finnas.

Tystnadsplikt gäller vid enskilda själavårdssamtal

Både diakon och präst har tystnadsplikt om det som sägs under ett enskilt själavårdssamtal. Eftersom bikten, att ta emot bekännelsen och räcka Guds förlåtelse är ett av prästens uppdrag så har prästen en strängare tystnadsplikt som kallas absolut tystnadsplikt.