Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vänförsamlingen Ndolage

Sankt Olovs församling har varit vänförsamling med Ndolage i Tanzania sedan 2009. 2015 gick Jörn-Bolidens församling med vänförsamlingsarbetet.

Sankt Olovs församlingens engagemang i Tanzania har en lång historia. Redan 1982 startade ett projekt som gällde Ndolage sjukhus. Arbetet handlade om förebyggande barn- och mödravård samt hjälp till fattiga patienter. Pengar har genom åren samlats in för att stödja projektet. Lakan, tvålar, trampsymaskiner, glasögon och mycket annat har sänts med båt till Ndolage. Några medlemmar från Sankt Olovs församling har också under längre eller kortare tid arbetat vid sjukhuset.

Så småningom kom kontakterna att utvidgas till den evangeliskt lutherska församlingen i Ndolage och 2009 formaliserades kontakterna genom en överenskommelse om ömsesidigt utbyte av erfarenheter av att vara en kristen kyrka i dag.

Flera besök har redan gjorts i respektive församling.

 

Kyrkbygget går framåt 

Kyrkbygget i vänförsamlingen Ndolage i Tanzania går framåt.

Nu finns planer på att starta en utbildningsfond för det fortsatta samarbetet mellan församlingarna.

Jan Lundman, tidigare präst i Sankt Olovs församling, var missionär i Tanzania vid två tillfällen på 80- och 90-talet. 

2008 fick han och församlingspedagogen Anna-Stina Wikström i uppdrag att kontakta någon intresserad församling i den världsvida kyrkan som församlingen kunde bli vänförsamling med.

"Eftersom församlingen tidigare stött arbetet på Ndolage sjukhus i nordvästra Tanzania blev det naturligt att skicka en förfrågan till den Evangelisk Lutherska kyrkan i Tanzania", skriver Jan Lundman i sin bok Rapport: Vänförsamling.

Församlingarna upprättade ett ”Letter of agreement”  i Skellefteå i augusti 2009.

 

Särskild relation

Jörn-Bolidens församling gick med i vänförsamlingsarbetet 2015.

– Det finns fem kyrkor i Ndolage pastorat och bara fyra i Sankt Olovs församling, så vi har börjat bygga upp en särskild relation med den minsta kyrkan som ligger i Kagoye. Det känns väldigt spännande, berättar församlingsherden Stig Sundström i Jörn-Bolidens församling.

Han gjorde sitt första besök i Tanzania i samband med en biskopsinvigning 2015 och då blev han väldigt berörd av sidoorganisationen HUYAWA:s arbete.

– Den hjälper barn som indirekt har drabbats av aids med terapi, mat, bostad och juridiska åtaganden.

 

Fallfärdig kyrka

Under vistelsen hann han också med att besöka Ndolage sjukhus, som också omfattar en kyrka och en skola för sjuksköterskor, i Kamachumu.

– Vattenfallet försörjde det första sjukhuset med el och därför ligger sjukhuset där det ligger.

Kyrkan, som stod klar 1937, håller på att vara fallfärdig och arbetet med att bygga en ny kyrka har påbörjats.

– Vårt biståndsarbete går i första hand till kyrkbygget och det går långsamt framåt. I dag finns en gjuten grund och ett antal pelare på plats.

 

Personlig relation

Inom en snar framtid hoppas de två församlingarna få besök av den nya prästen i Kamachumu.

– Vi har skickat en skriftlig inbjudan, men inte fått något svar än. Vi har sett att det är väldigt viktigt att ha en rent personlig relation för att upprätthålla det goda samarbetet. Det är nästan en förutsättning för att samarbetet ska kunna fortleva.

I samverkansavtalet mellan församlingarna prioriteras också kvinnans ställning i allt arbete.

– Vi har därför bjudit in den nya prästen och en betydelsefull kontaktperson samt deras två hustrur.

 

Två nya besök

Församlingarna jobbar också i dessa budgettider för att kunna besöka Tanzania under 2019.

– Vi har fått en inbjudan om att vara med på stiftskonferens som arrangeras i Ndolage i juni nästa år.

Det finns också planer på att få åka med en delegation på åtta-tio personer till vänförsamlingen under hösten 2019.

– Det har gått rätt många år sedan några av oss var där senast och nu vill vi ge fler en möjlighet att åka dit. Jag hoppas att vi har ekonomiska resurser för ett nytt besök.

 

Språkutbildning

Cirka 60 procent av befolkningen i Tanzania är, enligt The World Facebook 2010, kristna. Det officiella språket i landet är engelska och bantuspråket kiswahili (swahili). 

– Vi planerar att genomföra någon form av språkutbildning i swahili om resan blir av. Det går nämligen inte nog att understryka vikten av att ha en nyckel – språket – in till varandras kulturer.

Det är nämligen nästan bara akademiker som pratar engelska i Tanzania.

– Vi kan kommunicera på engelska med en begränsad grupp av dom som bor och befinner sig där, men det skulle ju vara önskvärt att kunna knyta åtminstone en första kontakt med andra också. 

 

Ekonomisk fråga

Skellefteå pastorat planerar att starta en utbildningsfond för det fortsatta biståndsarbetet i Ndolage i Tanzania.

– Kyrkbygget kommer ju att bli klart någon gång i framtiden, så vi försöker hitta nya vägar att fortsätta samarbetet mellan församlingarna, berättar Stig Sundström.

En utbildningsfond skulle kunna hjälpa medlemmar i Ndolage pastorat att gå högre utbildningar.

– De som söker sig in till universitet måste behärska engelska språket, men det är egentligen ingen som pratar engelska fram till dess. Utbildning är också väldigt mycket en ekonomisk fråga, berättar Stig Sundström.