Foto: Louise Hedberg /Ikon

Dop

Genom dopet blir man delaktig i Kristi kyrka. Välkommen att döpa i någon av våra kyrkor i Boliden, Jörn och Österjörn.

Allt du behöver veta om dopet - från vad det är till hur du bokar

DOP I jörn-bolidens FÖRSAMLING

När?

Dop kan ske när som helst i livet även om de flesta döps under sitt första levnadsår. Några döps i samband med konfirmationsläsningen och andra först när de är ganska gamla. Har pandemin inneburit att det dop som ni planerat för inte blev av? Det är inte för sent - det är aldrig för sent! 

Vad?

Dopet är ett sakrament, en helig handling som Jesus har instiftat. Dopet innebär också medlemskap i Svenska kyrkan och den världsvida kyrkan. Alla som döps i Jörn-Bolidens församling får en ängel med sitt namn och dopdatum skrivet. Dessa hänger sedan i kyrkan under året till påminnelse om dopets gåva.

Hur?

Tid för dop bokas via Skellefteå pastorats bokning. Kontaktuppgifter hittar du nedan. När ni har bokat tid för dopet hör dopprästen snart av sig till er för ett  dopsamtal. I dopsamtalet får ni den information ni behöver inför dopgudstjänsten och ni får delge prästen tankar och önskemål om psalmer, textläsning, musik osv. Ni kommer också att gå igenom vad dopet innebär.

Vad behöver jag ordna?

Det är egentligen alldeles upp till er! Själva dopet kostar ingenting. Det gäller både i den egna församlingen eller om man väljer att döpa någon annanstans. Kanske har ni en dopklänning i släkten som ni vill använda? Eller har den hunnit bli för liten? Det är ingen fara - vi har dopkläder till utlån i församlingen. Kanske vill ni bjuda släktingar och vänner på fika eller mat efteråt? Då kan ni gärna göra det i församlingshemmet. Det bokar ni i sådant fall samtidigt som dopet. Faddrar eller inte? Också upp till er. Tänk bara på att eventuell fadder själv ska vara döpt. 

Tänk också på att vi fortfarande har vissa restriktioner kvar att förhålla oss till, när det gäller hur många personer som får samlas. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gör det, du också!

Frågor?

Hör av er till oss

Boka doptid själv

Kontakta präst direkt