Bårtäcke

Bårtäcke i Bolidens kyrka och
Bolidens gravkapell

Bårtäcke i Bolidens kyrka och Bolidens kapell Foto: Stefan Karlberg

OBS! Våra bårtäcken är ej för utlåning
till andra kyrkor och kapell.

Bårtäcke i Österjörns kyrka och
S:t Mikaels kyrka

Bårtäcke i S:t Mikaels kyrka och Österjörns kyrka Foto: Stefan Karlberg

OBS! Våra bårtäcken är ej för utlåning
till andra kyrkor och kapell..