Stilla dag i Österängskyrkan

Välkommen till en dag i tystnadens tecken - med tid för eftertanke, reflektion och kreativitet. Lördagen den 25 februari klockan 9-16.

Program:
Vi börjar med fika och presentation av dagen. Efter vår gemensamma andakt går vi in i tystnaden. Det kommer finnas tre rum. Ett för meditation, ett kreativt rum där du kan måla och skapa och kyrkorummet där det kommer finnas flera bönestationer.

Under dagen kommer du erbjudas möjlighet till gemensam bön och bibelmeditation. Vi kommer att äta lunch tillsammans under tystnad. Lunchen serveras till självkostnadspris, 50 kronor.

Vi avslutar dagen med gemensam andakt och möjlighet till reflektion.  Det finns ett begränsat antal platser. Så först till kvarnen principen gäller.

För anmälan och frågor: