Sök stipendium som volontär i Egypten

Nu finns chansen att söka ett resestipendium för volontärarbete på Anafora i Egypten under en till tre månader.

Anafora är en ekumenisk miljö, en stiftsgårdskommunitet, retreatgård och folkhögskola mellan Kairo och Alexandria som de koptiska stiften har skapat med hjälp av vänner från många länder. Svenskar har varit med i arbetet och kommit dit som gäster och volontärer ända sedan start.

Egypten är en av dem noder i världen för Lunds missionssällskap. För att ytterligare stärka banden mellan Sverige och den koptiska kyrkan utlyser sällskapet tillsammans med Anaforas vänner ett resestipendium för den som vill arbeta som volontär under 2024.

Läs mer på Vill du vara volontär på Anafora? – Uppdrag Misson

Sista anmälningsdag

15/3