Sofia gosskör

Gosskören är kören för killar i åldern 8-12 år. Att på ett roligt och utmanade sätt utveckla sin röst och lära sig grunderna i körsång. Vi lär oss körsången från grunden och sjunger upp i Sofiakyrkans gudstjänster och konserter.

sofia gosskör

Varje onsdag  klockan 15:30-16:30
Utöver körövningar åker vi på körläger.  

Övning sker i Sofiagården.

 

Vid frågor kontakta

Claes Sandström

Claes Sandström

Svenska kyrkan Jönköping

Kantor, Sofiakyrkan, Sofiagården