Foto: Illustration Helen Sjöström

Vill du prata med någon?

Vi erbjuder möjlighet till samtal, enskilt eller tillsammans med andra, i olika situationer i livet. Här kan du läsa mer om till exempel familjerådgivning, själavårdssamtal, sorgesamtal för dig som förlorat en anhörig och Växthuset för dig som har drabbats av utmattning.

Vi sätter samtalet i centrum. Samtalen kan ske i kyrkan eller i ett församlingshem. Har du svårt att komma till oss kan vi också komma på hembesök.

All information om de olika samtalsgrupperna finner du nedan. Du kan även ladda ner en broschyr.

Befriande bibel

Vi samtalar tillsammans om vad bibeltexten säger oss här och nu, relaterat till våra liv.

Livssamtal

Existentiella samtalsgrupper för dig som i grupp vill föra samtal om livsglädje, livsmod och livsmening. I samtalen utgår vi från WHOs åtta punkter för existentiell hälsa.

Person sitter med en bärbar dator

Samtalet på nätet

Samtalet på nätet är ett forum för dig i ensamhet, för dig som söker stöd, för dig som vill engagera dig ideellt inom diakoni eller engagera människor i sociala frågor. Samtalet på nätet är en Facebooksida som drivs av oss som arbetar med diakoni inom Svenska kyrkan Jönköping. Vi vill visa vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Diakoni är evangeliet omsatt i handling!

Själavårdssamtal

En möjlighet att enskilt få samtala om livets olika dimensioner oavsett om du kallar dig troende eller ej.

Skolkyrkan

Skolpräster erbjuder samtal för dig som är elev eller personal på någon grund- eller gymnasieskola.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Sorgesamtalsgrupp

För dig som förlorat en närstående. I en sorgesamtalsgrupp möter du andra som drabbats av sorg. Det ser olika ut för oss alla, men erfarenheten av sorg är densamma. Det är bara den som själv upplevt sorg som vet hur det verkligen är.

Vuxna i start - VIS

Samtalet utgår ifrån en särskild metod för psykosocialt stöd för familjer i asylprocessen.

Växthuset

Är du sjukskriven, arbetslös och känner att kraften tagit slut? Vill du finna balans i livet? Växthuset är ett friskvårdsprogram i Svenska kyrkan Jönköpings regi, i samverkan med vården och socialtjänsten, som riktar sig till personer med stressrelaterad ohälsa och utmattning.