Foto: Illustration Helen Sjöström

Samtalet i centrum

Svenska kyrkan Jönköping erbjuder möjlighet till samtal, enskilt eller i grupp, med olika ingångar och infallsvinklar.

Vi sätter samtalet i centrum. Samtalen kan ske i kyrkan, i ett församlingshem eller i samtalens hus, det vi också brukar kalla Navet. Har du svårt att komma till oss kan vi också komma på hembesök.

All information om de olika samtalsgrupperna finner du nedan. Du kan även ladda ner en broschyr.

Diakonimottagning

Vägledande samtal för dig som söker råd och ekonomiskt stöd och är boende inom Jönköpings församling. Välkommen att boka samtal med församlingens diakoner.

Diakoni - kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen

Svenska kyrkan Jönköping vill kännetecknas av att vara bedjande, barmhärtig och modig. Dessa tre begrepp är också centrala för diakonerna i mötet med människor i utsatta livssituationer.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans familjerådgivning i Jönköping erbjuder kvalificerad hjälp till par, familjer och enskilda.

Växthuset

Är du sjukskriven, arbetslös och känner att kraften tagit slut? Vill du finna balans i livet? Växthuset är ett friskvårdsprogram i Svenska kyrkan Jönköpings regi, i samverkan med vården och socialtjänsten, som riktar sig till personer med stressrelaterad ohälsa och utmattning.

Sjukhuskyrkan

Livet är skört och sårbart - ibland tar det svåra vändningar. Det sker sådant som vi inte rår över eller kan förstå. Då är det skönt att ha någon att prata med och att ställa frågor till - även de frågor som saknar svar.

Navets samtalscafé

Vill du landa en stund med en kopp kaffe eller te vid caféborden i gamla rådhuset vid Hovrättstorget? Där möter du volontärer som gärna sitter ner en stund vid ditt bord för en pratstund.

Chaplaincy Jönköping - Universitetskyrkan

Oavsett vem du är eller vilken livsåskådning du har, är du välkommen till Chaplaincy på Jönköping University, en del av Universitetskyrkan.

Befriande bibel

Vi samtalar tillsammans om vad bibeltexten säger oss här och nu, relaterat till våra liv.

Livssamtal

Existentiella samtalsgrupper för dig som i grupp vill föra samtal om livsglädje, livsmod och livsmening. I samtalen utgår vi från WHOs åtta punkter för existentiell hälsa.

Person sitter med en bärbar dator

Samtalet på nätet

Samtalet på nätet är ett forum för dig i ensamhet, för dig som söker stöd, för dig som vill engagera dig ideellt inom diakoni eller engagera människor i sociala frågor. Samtalet på nätet är en Facebooksida som drivs av oss som arbetar med diakoni inom Svenska kyrkan Jönköping. Vi vill visa vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Diakoni är evangeliet omsatt i handling!

Själavårdssamtal

En möjlighet att enskilt få samtala om livets olika dimensioner oavsett om du kallar dig troende eller ej.

Skolkyrkan

Skolpräster erbjuder samtal för dig som är elev eller personal på någon grund- eller gymnasieskola.

Sorgesamtalsgrupp

För dig som förlorat en närstående. I en sorgesamtalsgrupp möter du andra som drabbats av sorg. Det ser olika ut för oss alla, men erfarenheten av sorg är densamma. Det är bara den som själv upplevt sorg som vet hur det verkligen är.

Vardagsretreat

Behöver du energi i vardagen? Det är ett tillfälle för dig att hinna ifatt dig själv och reflektera över vad som är viktigt i livet.

Vuxna i start - VIS

Samtalet utgår ifrån en särskild metod för psykosocialt stöd för familjer i asylprocessen.

Växthuset

Är du sjukskriven, arbetslös och känner att kraften tagit slut? Vill du finna balans i livet? Växthuset är ett friskvårdsprogram i Svenska kyrkan Jönköpings regi, i samverkan med vården och socialtjänsten, som riktar sig till personer med stressrelaterad ohälsa och utmattning.