Foto: Illustration Helen Sjöström

Vill du prata med någon? Vi finns för dig!

Familjerådgivning, själavårdssamtal, sorgesamtal för dig som förlorat en anhörig, diakonimottagningen och stöd för dig som är arbetslös och utmattad. Här finns möjlighet till samtal, enskilt eller tillsammans med andra, i livets olika situationer. Läs mer om det diakonala arbetet.

Här finns möjlighet till samtal, enskilt eller tillsammans med andra, i livets olika situationer. Läs om bland annat familjerådgivning, själavårdssamtal, sorgesamtal för dig som förlorat en anhörig, diakonimottagningen och stöd för dig som har drabbats av utmattning.

Vi sätter samtalet i centrum. Samtalen kan ske i kyrkan eller i ett församlingshem. Har du svårt att komma till oss kan vi också komma på hembesök.

All information om de olika samtalsgrupperna hittar du nedan. Du kan även ladda ner en broschyr.

Diakoni - kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen

Svenska kyrkan Jönköping vill kännetecknas av att vara bedjande, barmhärtig och modig. Dessa tre begrepp är också centrala för diakonerna i mötet med människor i utsatta livssituationer.

Familjerådgivning

Svenska kyrkans Familjerådgivning i Södra Vätterbygden erbjuder kvalificerad hjälp till par, familjer och enskilda.

Diakonimottagning

Vägledande samtal för dig som söker råd och ekonomiskt stöd och är boende inom Jönköpings församling. Välkommen att boka samtal med församlingens diakoner.

Sjukhuskyrkan

Livet är skört och sårbart - ibland tar det svåra vändningar. Det sker sådant som vi inte rår över eller kan förstå. Då är det skönt att ha någon att prata med och att ställa frågor till - även de frågor som saknar svar.

Chaplaincy Jönköping - Universitetskyrkan

Oavsett vem du är eller vilken livsåskådning du har, är du välkommen till Chaplaincy på Jönköping University, en del av Universitetskyrkan.

Växthuset

Är du sjukskriven, arbetslös och känner att kraften tagit slut? Vill du hitta balans i livet? Välkommen till Växthuset. Gruppstart i februari 2023.

Befriande bibel

Vi samtalar tillsammans om vad bibeltexten säger oss här och nu, relaterat till våra liv.

Livssamtal

Existentiella samtalsgrupper för dig som i grupp vill föra samtal om livsglädje, livsmod och livsmening. I samtalen utgår vi från WHOs åtta punkter för existentiell hälsa.

Två händer håller varandra, på ett regnbågsfärgat tyg.

Regnbågslinjen - för dig som behöver stöd och någon att prata med

För dig inom HBTQI-spektrumet, anhöriga och närstående.

Person sitter med en bärbar dator

Samtalet på nätet

Samtalet på nätet är ett forum för dig i ensamhet, för dig som söker stöd, för dig som vill engagera dig ideellt inom diakoni eller engagera människor i sociala frågor. Samtalet på nätet är en Facebooksida som drivs av oss som arbetar med diakoni inom Svenska kyrkan Jönköping. Vi vill visa vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Diakoni är evangeliet omsatt i handling!

Själavårdssamtal

En möjlighet att enskilt få samtala om livets olika dimensioner oavsett om du kallar dig troende eller ej.

Skolkyrkan

Skolpräster erbjuder samtal för dig som är elev eller personal på någon grund- eller gymnasieskola.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Sorgesamtalsgrupp

En grupp för dig som förlorat någon som stod dig nära. Här möter du andra som också drabbats av sorg och vill dela erfarenheter och hitta en väg framåt. Ny gruppstart i Gräshagskyrkan i februari.

Vuxna i start - VIS

Samtalet utgår ifrån en särskild metod för psykosocialt stöd för familjer i asylprocessen.

En kvinna i stickad tröja talar teckenspråk mot kameran.

Samtalsjour för döva via bildtelefon

Svenska kyrkan erbjuder nu en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

Solen lyser igenom ett stort kyrkfönster.

Bikt i Svenska kyrkan

Bikten är ett samtal där man tillsammans med en präst får möjlighet att inför Gud lägga fram det man vill be om förlåtelse för.

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.