Foto: Kicki Alm

Sagt & skrivet av kyrkoherden

Information och reflektioner från kyrkoherde Ann Aldén.

Vy över Jönköping från Vättern med Kristine- och Sofiakyrkans torn

Vägen framåt - uttalande kring medarbetarundersökningen i media

Med anledning av medierapporteringen i bland annat Jönköpings-Posten i november 2021, vill vi berätta om hur vi jobbar framåt för Svenska kyrkan Jönköping.

Kyrkoherdens predikningar