Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pilgrimskonfa

Sommarkonfa där vi under en vecka pilgrimsvandrar i Norge. Först träffas vi på ett lära-känna-läger under hösten och kommande sommar träffas vi först en vecka i Jönköping innan vi ger oss iväg på vår vandring. Vi kommer att vandra med varandra och kanske ana Gud som en medvandrare.

Plats: Kristine kyrka

Tid för träffar: Några träffar under läsåret samt medverkan i vissa söndagsgudstjänster. Sommarläsning vecka 25, 2021

Start: Söndag 11 oktober kl 11 med gudstjänst i Kristine kyrka

Läger: Ett lära-känna-läger hösten 2020. Pilmgrimsvandring i Norge vecka 26, 2021

Konfirmation: I början på juli 2021, Kristine kyrka

Kostnad: Ingen, men personlig utrustning såsom rejäla skor och regnkläder ingår inte

Observera att pilgrimskonfa har ett begränsat antal platser om 25 konfirmander

Vid frågor kontakta

Kim Andersen

Kim Andersen

Svenska kyrkan Jönköping

Församlingspedagog, Bymarkskyrkan