Foto: Unsplash

Vi är rädda om varandra - vi tar ansvar i coronakrisen

Kyrkorna är öppna för bön och ljuständning men vi bjuder inte in till gudstjänster, andakter eller annan verksamhet. Vi hänvisar istället till söndagens digitala gudstjänst och andra digitala mötesplatser. Vi erbjuder enskild nattvard för dig som önskar. Här uppdaterar vi löpande om det ansvar församlingen tar för verksamhet och besökare genom riktlinjer och direkta åtgärder. Vi finns här för dig!

TROSSAMFUNDSLEDARE OM VACCIN MOT COVID-19

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Folhälsomyndigheten (FoHM) har i samarbete med företrädare för trossamfunden producerat filmer med syftet att nå ut med information om vaccinering mot covid-19. Företrädarna talar på följande språk: mandarin, vietnamesiska, thai, arabiska, dari, spanska, engelska, svenska, syriska och amarinja.
Se filmerna

Skärpta nationella föreskrifter 

Från och med den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Svenska kyrkan Jönköpings åtgärder 

Gudstjänster och konserter

Då de senaste restriktionerna uppmanar oss att undvika att mötas, bjuder vi inte in till gudstjänster, andakter eller konserter.

Kyrkorna är öppna för bön och ljuständning. Se tiderna i kalendern.

Digitala gudstjänster

Varje söndag klockan 08.00 publicerar vi en gudstjänst på vår YouTube-kanal  - så att du kan fira gudstjänst där du är. På YouTube finner du alla nya och tidigare sända gudstjänster och betraktelser. Inplanerade digitala gudstjänster finner du i kalendern.

Enskild nattvard

Du som vill har möjlighet att ta emot enskild nattvard - kontakta aktuell präst eller församlingsexpeditionen 036-30 35 50 så hjälper de dig. 

Tacksägelser

Du som mist en närstående bjuds in till tacksägelse på söndagen men eftersom vi inte firar gudstjänst går det annorlunda till. I kyrkan finns en skylt med de avlidnas namn. Intill skylten står en ljusstake med ett brinnande ljus för varje avliden person. Ljusen brinner under söndagen, så länge kyrkan är öppen. 

Klockringning

På söndagar sker inte klockringning i kyrkorna vid den tid då huvudgudstjänsten skulle ha inletts. Istället ringer klockorna 30 minuter efter gudstjänstens ordinarie starttid.

I Kristine kyrka och Sofiakyrkan ringer klockorna även måndag till fredag klockan 17. 

Gudstjänster på äldreboenden

Samtliga andakter och gudstjänster är inställda.

Dop, vigslar och begravningar

Så länge Folkhälsomyndighetens restriktioner gäller kan vi endast ta emot en familj per tillfälle och just nu endast åtta personer närvarande (med reservation för fullbokning/ändringar). Församlingen kan inte erbjuda utlåning av lokaler till dopkaffe eller annan sammankomst. Kontakta ansvarig präst eller församlingsexpeditionen telefon 036-30 35 50 (säkrast vardagar kl 9-12 och 13-15) om du har några frågor.

För begravningar minimerar vi antalet besökare till 20 personer exklusive personal samt begränsar inslaget av sång och musik till max två psalmer. 

Öppna kyrkor

Vi strävar efter att hålla kyrkorna öppna med möjlighet att be och tända ljus. Sofiakyrkan och Kristine kyrka är öppna måndag-torsdag klockan 7.30-19, fredagar 7.30-17 och på helger klockan 9-15. Visa hänsyn genom att gå in i stora entrén och ut via sidodörrarna. Övriga kyrkor har varierande öppettider.

Barn- och ungdomsverksamhet

Vi har startat upp vissa grupper för barn och unga födda 2002 och senare. Många ses även via digitala mötesplatser. Kontakta ansvarig ledare för mer information om vad som gäller för respektive grupp.

Konfirmandgrupper

Vi hänvisar till digitala mötesplatser för konfirmandgrupper. Kontakta din konfirmandledare för mer information.

Diakoni

Diakonerna finns tillgängliga för enskilda samtal och hembesök under förutsättning att Folkhälsomyndighetens riktlinjer följs.

Servering

Vi serverar varken kaffe eller mat.

Förskolor

Gällande de tre förskolorna Kyrkklockan, Kyrktuppen och Sanna följer vi Jönköpings kommuns riktlinjer. För- och grundskolebarn ska hållas hemma om någon i familjen är sjuk, även om barnet är symptomfri, enligt nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten 2020-12-01.

Lokaluthyrning

Ingen utlåning/uthyrning av församlingens lokaler tillåts så länge som maxantalet personer som får samlas är åtta. När maxantalet höjs av regeringen och Folkhälsomyndigheten fattas nytt beslut.

Observera att de gudstjänstfirande församlingar som hyr/lånar lokaler av Svenska kyrkan Jönköping är undantagna från detta beslut.

Hjälp till behövande

Svenska kyrkan har tillsammans med fyra stora samhällsorganisationer - Röda korset, Rädda barnen, Stadsmissionerna och Riksidrottsförbundet - tecknat avtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att samordna insatserna i corona-krisen. Svenska kyrkan är en viktig del i civilsamhället och i kristid är vi starka tillsammans.

Civilsamhället i Jönköping

Jönköpings kommuns samlade information om coronaviruset

Vill du ha någon att prata med?

Behöver du tala med präst eller diakon, ring 036-30 35 00 under dagtid så hänvisar de dig.

Pratstund över telefon

Frivilligcentralen inom Jönköpings kommun erbjuder nu pratstunder mellan medborgare över telefon. Samtalen är avsedda för de som är 50 år och äldre. Vill du vara med och prata? Ring 036-10 21 13. Du kan också läsa mer på Frivilligcentralen

Närradion

Knappa in Radio Vättervåg FM 98,5 Mhz eller lyssna via webben på inspelade gudstjänster, söndagens texter och tänkvärda program för själen. 

Digitala gudstjänster

Ta del av digitala gudstjänster, betraktelser och böner så att du kan fira där du är. Vi publicerar gudstjänster på YouTube varje vecka. Du kan också fira gudstjänst via videokonferens. För information om kollekt och kollektändamål - klicka in på sidan och scrolla ner. Välkommen att fira digital gudstjänst!

Möjlighet till nattvard

Vill du ta emot enskild nattvard, kontakta aktuell präst eller ring 036-30 35 00 så förmedlar de kontakt med en präst.

Enkel ordning för hemmagudstjänst

Vi har alla tillgång till gudstjänster här på webben, på radio eller i tv. Det är också fullt möjligt för den som vill att fira en enkel gudstjänst hemma och på så sätt påminnas om gemenskapen i Kristus med kyrkan över hela jorden.

Kristina S Furberg diakon i Svenska kyrkan i Norge

Diakoner och diakoniassistenter

Söker du efter en plats i tillvaron, har du det svårt och vill ha någon att prata med? Ring oss! Som diakoner är vi, liksom präster och biskopar, vigda till våra tjänster och därmed en del av Svenska kyrkans treledade ämbete. Vi har tystnadsplikt.

Kvinna sitter framför datorskärm som visar en virtuell rundtur av Sofiakyrkan.

Virtuella rundturer

Visste du att du kan besöka församlingens kyrkor och kapell och promenera omkring på kyrkogårdarna utan att fysiskt vara där? Med hjälp av din mobiltelefon, surfplatta eller dator kan du i lugn och ro göra virtuella rundturer hemifrån och kanske rent av upptäcka nya detaljer du tidigare inte sett.

Be en bön eller tänd ett ljus på bönewebben

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.

Porträttbild på kvinnlig präst som håller en mobil mot örat.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.