Meny

Sofiakyrkan ska få nytt tak!

​Arbetet med byte av taket har påbörjats och ska fortgå hela året. Byggnadsställningar runt kyrkan kommer att prydas av information med budskapet "Tillsammans vårdar vi vårt gemensamma kulturarv".

Inför takbytet har samverkan skett med Länsstyrelsen i Jönköping och Jönköpings läns museum för att renoveringen ska ske på rätt sätt. 

Arkitekthuset, Drags plåt, Sydskiffer och Tyréns utför arbetet. 

Så här går arbetet till

Det befintliga skiffret kommer plockas ner och dåliga skifferplattor kommer sorteras bort. Underliggande tjärpapp demonteras då den har uppnått sin tekniska livslängd. Den ersätts i sin tur med en ny och därefter kommer befintligt skiffer att återmonteras och kompletteras med samma typ skifferplattor. 

Kopparplåten på tak och spiror som till stor del är sedan kyrkan byggdes 1885-1888 kommer att bytas ut då den har börjat spricka i falsar och på sina håll har ”lappats och lagats” med varierande resultat. Tornspiran fick ny kopparplåt och förgyllning under 2000-2001 och kommer inte att beröras av den nu pågående renoveringen.

Projektansvarig:

Johannes Ekholtz

Johannes Ekholtz

Svenska kyrkan Jönköping

Fastighetsförvaltare