Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Jönköping Besöksadress: Svenska kyrkan Jönköping, Kapellgatan 8, 55317 Jönköping Postadress: Svenska kyrkan Jönköping, Östra Storgatan 45, 55321 Jönköping Telefon:+46(36)303500 E-post till Svenska kyrkan Jönköping

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoherden informerar

Den 3:e oktober togs beslutet att avbryta konfirmationsgrupperna Vildmark och HV samt ungdomsverksamheten i Lagermanska villan (Sofia prästgård). Jag beklagar och är uppriktigt ledsen för att så många blivande konfirmander berövas möjligheten att konfirmeras på det sätt de längtat efter och önskat.

Under mer än ett och ett halvt år har jag fått information om olika händelser kopplade till denna verksamhet. Fler vuxna har fått kliva in. Det har varit mitt sätt att ta ansvar. Men det har inte varit tillräckligt. Vad en modig visselblåsare klev fram och berättade blev för mig droppen som fick bägaren att rinna över.

Som kyrkoherde och ytterst ansvarig kan jag inte längre ta ansvar för säkerheten och tryggheten. En verksamhet som genererar skadegörelse för hundra tusentals kronor behöver reformeras. En kultur där våra unga inte känner sig trygga måste ses över och en sund och frisk kultur få möjlighet att växa fram i dess ställe.

Svenska kyrkan Jönköping har i år ett nytt sätt att arbeta med sin ekonomi och sin budget. I samband med den genomlysning som föregick budgetarbetet upptäcktes att våra kostnader för Vildmark är väldigt höga. Inte på grund av hyran av kanoter, bussar, mat och lägergårdar utan på grund av inköp av förbrukningsmaterial. Byxor, jackor, kängor, underställ, liggunderlag, presenningar, kameror, vattenflaskor, kom-radioutrustning och stora järngrytor som inte har sparats från år till år, utan som ideella ledare har fått som kompensation för sin arbetsinsats. Problemet är att gåvor av detta slag måste förmånsbeskattas och Svenska kyrkan Jönköping betala arbetsgivaravgift på motsvarande belopp. Så har inte skett och detta måste rättas till.

Så till dig som undrar om det finns ekonomiska motiv bakom beslutet att avbryta och pausa Vildmark, HV och kvällarna i Lagermanska villan är svaret nej.

Svenska kyrkan Jönköping lägger i år fram en minusbudget. Vi ser över alla kostnader och intäkter. Hos kyrkorådet finns ingen ambition att spara på barn, ungdom och konfirmandarbete. Däremot måste vi titta på varje kostnad och se om det finns kreativa och alternativa sätt att arbeta.

Så till dig som undrar om det finns ekonomiska motiv bakom beslutet att avbryta och pausa Vildmark, HV och kvällarna i Lagermanska villan är svaret nej. Däremot behöver vi granska våra rutiner för inköp och vi behöver säkerställa att vi har en internkontroll som garanterar att vi handskas med medlemmarnas avgifter på ett sätt var och en har rätt att förvänta; med försiktighet och noggrannhet.

 Vi tar auktoriserade revisorer till hjälp. Vår konfirmandverksamhet behöver granskas såväl innehållsligt som ur ett ekonomiskt perspektiv. Svenska kyrkan Jönköping vill inte bara göra om och göra rätt. Vi vill också göra rätt för oss. Till sist vill jag än en gång beklaga att det har blivit så här. Ett tydligt och uttalat avbrott i verksamheten krävs tyvärr, för att vi ska hinna och kunna vända på alla stenar och bygga något nytt och hållbart i dess ställe. Med hårt arbete kommer vi framöver att kunna erbjuda barn och unga trygga sammanhang och roliga alternativ för konfirmationsläsning.

Vänliga hälsningar

Ann Aldén

Kyrkoherde