Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronson/Ikon

De här nomineringsgrupperna kan du rösta på i Jönköpings församling

Vad vill du att Svenska kyrkan ska satsa på framöver? Läs om de olika nomineringsgrupperna som du kan rösta på i Jönköpings församling.

I kyrkovalet kan du rösta på i de tre olika nivåer - valet till kyrkofullmäktige (lokalt), stiftsfullmäktige (Växjö stift) och kyrkomötet (nationellt).

Nedan nomineringsgrupper i Jönköpings församling (lokal nivå):