Foto: Gustav Hellsing

En sommarvandring i Gräshagskyrkans trädgård

Vi erbjuder en vandring i Gräshagskyrkans trädgård. Du går vandringen när det passar dig. Läs detaljerad information på vår anslagstavla utanför entrén.

Sommarvandringen består av sex stycken stationeroch den kommer att finnas uppe hela sommaren. Vandringen sker på en plan gräsmatta.

Vid frågor kontakta

Emma Illerman

Emma Illerman

Svenska kyrkan Jönköping

Församlingshemsvärd, Kyrkvaktmästare, Gräshagskyrkan

Veronica Frendin

Veronica Frendin

Svenska kyrkan Jönköping

Församlingspedagog, Gräshagskyrkan