Foto: Tommy Hvitfeldt

Brand i Dalvikskyrkan

Under natten till lördag 1 augusti 2020 brann det i Dalvikskyrkan. Branden startade i källaren men kunde släckas innan den spred sig till resten av kyrkan. Det har inte brunnit i kyrksalen eller församlingssalen. Stora delar av byggnaden är dock rökskadad. Brandorsaken tros vara ett tekniskt fel och det finns inga misstankar om brott.

Förskolans lokaler blev inte rökskadade och när saneringsbolaget gett klartecken kundeverksamheten där återupptas från och med torsdag 6 augusti.

Det är osäkert när gudstjänster och annan verksamhet kan bedrivas i lokalerna igen. Vi arbetar just nu med att förlägga om den verksamhet som redan är planerad och när vädret tillåter firas gudstjänst utanför kyrkan istället.

Du hittar aktuell information i kalendern nedan. Observera att förändring i planeringen kan ske med kort varsel.